Hjärnan svävar i cerebrospinalvätska och är inkapslad i skallen. Detta skydd gör det möjligt att klara många av de mindre skador som uppstår i det dagliga livet. Men om det tillkommer en extra hård kraft mot huvudet kan det orsaka att hjärnan studsar mot skallbenets hårda yta.

Då finns det en potentiell risk för att få en hjärnskakning. För att se hur allvarlig just din hjärnskakning är kan du gå in på avsnittet om symtom.

Det är den acceleration och retardation av hjärnan mot insidan av skallen som kan orsaka att hjärnan blir irriterad och slutar fungera korrekt ett kort tag (se bild nedan).

Direkt skada, Skada acceleration – deceleration och Skada från explosion.

Hjärnskakning – symtom

Huvudvärk är det vanligaste symtomet av en hjärnskakning. Andra symtom är yrsel, kräkningar, illamående, bristande koordination, balanssvårigheter, eller andra problem med rörlighet och känsel. Visuella symtom är ljuskänslighet, dimsyn, och dubbelseende. Tinnitus, (ringningar i öronen) är också vanligt. En skala för att bestämma allvarlighetsgraden för en hjärnskakning finns också. Läs mer..

Att tänka på vid en hjärnskakning

Är hjärnskakningen allvarlig, kontakta en läkare omedelbart. Annars så är vila a och o. Att skada huvudet igen inom en vecka eller månad kan resultera i att hjärnan skadas ordentligt. Och att få en till hjärnskakning inom ett år har också visat sig kunna få dramatiska konsekvenser. Här kan du läsa om hur behandlingen av en hjärnskakning ska skötas.

I en studie gjord på amerikanska fotbollsspelare visade det sig att de spelare som fått 3 eller fler hjärnskakningar löper ökad risk för klinisk depression samt en femfaldig risk att få Alzheimers sjukdom i jämförelse med de spelare som haft 2 hjärnskakningar eller färre.


Symptom hjärnskakning

Symtom vid hjärnskakning

Svårighetsgraden av en hjärnskakning kan graderas på en tregradig skala av symtom och används senare som grund i behandlingen. Grad… Läs mer

Behandling hjärnskakning

Behandling av hjärnskakning

De symtom som uppkommer vid en hjärnskakning är lätta att behandla, förutsatt att det inte finns någon skada som är… Läs merHjärnskakning barn

Hjärnskakning hos barn

Eftersom en mild hjärnskakning kan vara svår att diagnostisera är det ännu svårare att diagnostisera ett barn som möjligtvis fått… Läs mer

Hjärnskakning och sömn

Hjärnskakning och sömn

Alla har nog hört att man inte ska sova efter man har fått en hjärnskakning, och alla har nog också… Läs mer

Hjärnskakning och alkohol

Hjärnskakning och alkohol

Så länge man har kvar tydliga symtom av sin hjärnskakning ska man inte dricka alkohol. Däremot kan det vara svårt… Läs mer

Hjärnskakning - riskfaktorer

Riskfaktorer vid hjärnskakning

Utöver de faktorer som är självklara och nämnts i övriga avsnitt på hjärnskakning.se så finns det ytterligare riskfaktorer som man… Läs mer